3a5y | Hızlı ve En Uygun Teklifi Al

Kullanıcı Sözleşmesi

Bireysel Kullanıcı & Tedarikçi Üyelik Sözleşmesi:
1. Giriş:

1.1. İşbu kullanıcı sözleşmesi ve Sistem üzerinde yer alan diğer kurallar 3a5y.com tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şartları, koşulları ve Sistemin kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Kullanıcının, 3a5y.com üzerinden Hizmet Talebi veya Meslek Profili oluştururken işbu Sözleşmeyi onayladığı veya Web Sistemden yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu Sözleşmeye uymayı taahhüt ettiği kabul edilir. Koşulların sizin için uygun olmaması halinde lütfen Sistemi ve sunulan hizmetleri kullanmayınız.

1.2. 3a5y.com aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla Sözleşmeyi Kullanıcılar aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. 3a5y.com, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Sistemde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta veya mobil push bildirim ile kullanıcılarına bildirilecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, 3a5y.com üzerinden yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Sistemin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

2. Tanımlar:
2.1. ‘3a5y’ ve ‘3a5y.com’ 3a5y hizmet projesini,
2.2. ‘Sistem’ https://3a5y.com internet sitesini,
2.3. ‘Tedarikçi’ Hizmet sağlayıcı firmaları,
2.4. ‘Bireysel’ Hizmet talebi oluşturan Tüzel veya Gerçek kişiler,
2.5. ‘Üye’ Sisteme kayıt olan Bireysel ve Tedarikçi kullanıcılarını,
2.6. ‘Sözleşme’ İşbu Kullanıcı Sözleşmesini,
2.7. ‘Chat Ekranı’ Sınırlı cümleler ile Bireysel ve Tedarikçi üyelerin etkileşimini sağlayan içeriği,
2.8. ‘Süreç’ Bireysel üyeler tarafından Tedarik formu doldurulup Tedarikçi üyeler ile paylaşılması anından Form süresinin Bireysel üyeler tarafından koşulsuz iptali veya Tedarikçi üyeler ile anlaşma sağlanmasına kadar olan zaman birimini,
2.9. ‘Talep Formu’ Bireysel Üyenin ihtiyaçlarını gösteren form,
2.10. ‘Web sitesi’ 3a5y.com’u,
2.11. ‘Kullanıcı’ Sisteme Kayıtlı Üyeler,
2.12. ‘Sözleşme’ İşbu Kullanıcı Sözleşmesini,
İfade eder.

3. 3a5y.com Tarafından Sunulan Hizmetler:
3.1. 3a5y.com Bireysel üyelerin ihtiyaçlarına göre sistem üzerinde var olan kategorilerdeki formları doldurarak formun Tedarikçi üyelerin sistem üzerinde ilgili talepleri görebilmesi için, İşbu sözleşme hükümleri çerçevesinde, Sistemde yer almasını sağlar.
3.2. 3a5y.com yanlızca bir platformdur. Sistemde yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir. Yönetmelik’in 6/4 maddesine göre, 3a5y.com aracı hizmet sağlayıcıdır ve hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.
3.3.Chat Ekranında fiyatta ve hizmette karşılıklı anlaşma sağlandığı anda Tedarikçi üyeler Bireysel üyelerin Kayıt olurken sisteme girdiği bilgilerin doğruluğunun kontrolüne bakmaksızın, sürecin daha hızlı ilerlemesi için Tedarikçi üyeler ile paylaşır.

4. Kullanım Şartları,
4.1. Sisteme Bireysel üyelik ücretsizdir. Bireysel Üyeler, tek bir Üye hesabı üzerinden aynı anda birden fazla Hizmet Talebi gönderebilirler. Tedarikçi ve Bireysel üyeler için ilk Şifre'nin belirlenmesi 3a5y.com’a aittir ancak şifrenin değiştirilmesi ve korunması üyelere aittir. Kullanıcı adı (sisteme giriş için kayıt edilen mail adresi kullanıcı adıdır), şifresi paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. Üye hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından dolayı doğrudan sorumludur. 3a5y.com, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Üye’ye aynen rücu hakkına sahiptir.
4.2.Üye hesabı oluştururken 3a5y.com’a beyan edilen isim, adres, telefon, e-posta, vergi dairesi, gibi her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. 3a5y.com, söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Üyelerin veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili Üye’ye aittir. .
4.2.Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez. .

5. Talep Formlarının Oluşturulması,
5.1. En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı, işbu Sözleşme koşulları uyarınca kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak bir Talep Formunu oluşturabilir.
5.2. Geçerli bir Talep Formu oluşturmak için hizmete ilişkin gerekli bilgilerin (talep edilen işin niteliği, özelliği, kalitesi, ölçüleri, ifa ve teslim yeri ve işin süresi vb.) eksiksiz, doğru ve açık olarak verilmesi ve içeriğinin işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uygun olması gerekir.
5.3.3a5y.com, Talep formunu Bireysel Üyenin İş bu Sözleşmede var olan şartları yerine getirdiğini düşünür ve diret olarak yayımlar. Hizmet Talebi’nin içeriğine ilişkin tüm sorumluluk Hizmet Alan’a aittir. Ancak denetlemeye devam eder ve art niyetli içerik paylaşıldığında ilgili Talep Formunu yayından kaldırma ve İçeriği paylaşan gerçek ve tüzel kişilerin üyeliklerini sonlandırma hakkına sahiptir.

6. Tedarikçi Üyeliklerinin Oluşturulması,
6.1. En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Birey kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak işbu Sözleşme koşulları onayladıktan sonra kabul edilen koşul ve içeriğe uygun bir Tedarikçi Profili oluşturup Tedarikçi üye sıfatı kazanabilir.
6.2. Tedarikçi Üye profili oluşturmak için isim, marka, unvan, iletişim bilgisi, vergi dairesi, vergi numarası gibi kayıt anında istenen bilgiler eksiksiz ve açık olarak verilmelidir.
6.3.Tedarikçi üye hizmet sonucunda vermesi gereken evrak, fatura, fiş dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kanuni mevzuat dahilinde sair tüm evrakı da hizmetin ifası ile birlikte Bireysel üye’ye iletmek Tedarikçi Üye’nin sorumluluğundadır. 3a5y.com’un söz konusu belgelerin teminine ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

7. Teklif Aşaması,
7.1.Tedarikçi üye, kendisine gönderilen bir Talep Formu için Sistem üzerinden Teklif vererek, ilgili talebi Talep Formunda belirtilen fiyat üzerinden yapmayı teklif eder veya Talep için yeni bir teklif sunar. Anlaşma onaylandığında Tedarikçi Üye, Bireysel Üyenin Cep telefonu bilgilerine Erişebilir. Tedarikçi Üye teklif verdiği üyelerin anlaşma olmasa bile Bireysel üyelerin e-mail adreslerine erişebilirler.
7.2. Verilen Teklifin süresi talep formu kapanana dek güncelliğini korur. Talep formları, Bireysel kullanıcılar ve 3a5y.com tarafından neden belirtmeksizin kapanabilir.
7.3. Verilen Teklifler form süresi aktif olduğu sürece bağlayıcıdır. Tedarikçi üye’nin belirttiği süreden önce Teklif’i geri çekmesinden 3a5y.com’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
7.4.3a5y.com, teklif verme işlemini Tedarikçiler için ücretli olarak sunabilir, yıllık üyelik ücreti olarak alabilir. Tedarikçi üye teklif verdiği hizmetler için keşif veya ek masraf yapsa bile, teklifinin kabul edilmemesi, teklifinin Bireysel üye tarafından görülmemesi veya aynı hizmet için başka Tedarikçilerin de teklif vermiş olması, hiç bir şekilde Tedarikçi üyelere teklif ücretinin iade edilmesi anlamına gelmemektedir.

8. Ödeme
8.1.Bireysel Üyeler kabul ettikleri hizmeti almak için direkt olarak Tedarikçi üyeler ile sisteme kayıt olurken bildirdiği e-posta ve cep telefonu numarası ile etkileşime geçip fiyatta anlaşma kanaatine vardıktan sonra direkt Tedarikçi üyelere ödeme yapabilirler. 3a5y.com ödeme yöntemi, vade veya tahsilat gibi süreçlerden sorumlu değildir.
8.2.Söz konusu hizmete ilişkin fatura/fiş veya diğer belgeler 3a5y.com’dan talep edilemeyecek olup 3a5y.com yalnızca kendi verdiği hizmetlere ilişkin olarak komisyon bedeli, teklif verme ücreti veya iletişim hakkı için Tedarikçilere fatura kesmekle yükümlüdür.
8.3.Bireysel üye anlaştığı fiyattan hizmete başladığı andan itibaren Tedarikçi üyeyi kontrol etmek, iş takibini yapmak ve anlaştıkları ücreti Tedarikçi üye’ye ödemekle yükümlüdür. Tedarikçi üyenin ayıplı mal veya hizmet vermesi, Bireyse üye ile mütabık kaldığı tarihe ilgili ürün veya hizmeti yetiştiremediği ve Tedarikçi üyeye bir daha hiç ulaşamadığı taktirde 3a5y.com’un yükümlülüğü veya garantisi bulunmamaktadır.

9. Cayma Hakkı
9.1. 3a5y.com Bireysel üyenin söz konusu hizmet veya ürün için herhangi bir şekilde cayması / hizmet veya ürünü almak istememesi durumunda 3a5y.com’un sorumluluğu bulunmamaktadır.
9.2.3a5y.com Bireysel üyelerin sistemde kayıtlı olan ilgili kategorilerdeki Tedarikçiler ile buluşturma platformudur.

10. Hizmet Sorumluluğu, Garanti Verilmemesi ve İlişkinin Bağımsızlığı,
10.1. 3a5y.com’un Tedarikçi üye ile Bireysel üye arasındaki teklif, icap, kabul, sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 3a5y.com, Tedarikçi ve Bireysel üye arasında uyum olacağını veya Bireysel üye’nin bölgesinde işini istenen zamanda ve yerde yapmaya muktedir Tedarikçi üye bulacağını ya da bulunduracağını garanti etmez ve edemez. Bireysel üye Tedarikçi üye hakkında gerekli araştırmayı kendileri yapmalıdırlar.
10.2.3a5y.com aracılığı ile Tedarikçiler’den alınacak hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk Tedarikçi üyelere aittir. 3a5y.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmaz.
10.3.3a5y.com, Tedarikçi üyeyi veya hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez, çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez. 3a5y.com, Üye oylamaları ve Üye yorumları gibi sistem içindeki bazı algoritmalar Tedarikçi üyeler arasında bir sıralama, derecelendirme ve kategorilendirme yapabilir, bazı Tedarikçilerin çokça beğenilmiş, tercih edilmiş veya memnun kalınmış olması sebebiyle ön plana çıkarabilir. Ancak söz konusu durum, 3a5y.com’un vermiş olduğu bir tasdik veya garanti anlamına gelmemektedir.
10.4.3a5y.com, Tedarikçi üyeler ve Bireysel üyeler arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, Tedarikçi üye’nin sağlayacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda Bireysel üyelere veya 3. kişilere vereceği zararlardan 3a5y.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
10.5.Tedarikçi üyelerin profillerindeki bilgilerin veya beyanatların doğruluğunu Tedarikçi üyeler taahhüt etmeketedir. 3a5y.com’un hiçbir sorumluluğu bulunamaz
10.6.Talep formunda belirtilen hizmete ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin etmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye ilişkin sorumluluk Tedarikçi üyelere ait olup, aksi takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk Tedarikçi üyelere aittir. 3a5y.com’un ve 3. kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı zararlardan sorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü Tedarikçi üyelere aittir.
10.7.3a5y.com’un Bireysel üye’ye ulusal, yerel veya diğer resmi dairelerden ya da üçüncü şahıslardan gelen bilginin doğru, hatasız veya güncel olduğunu ya da Bireysel üye’nin söz konusu bilgiyi kontrol ettiği tarihte güncel ve aktüel olduğunu beyan veya taahhüt etmemektedir.
10.8.Tedarikçi üye ile Bireysel üye arasında yapılacak hizmet sözleşmelerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülüklerden taraflar doğrudan kendileri sorumludur. 3a5y.com tarafından işletilen Web Sitesi’nde listelenen hizmetler ve ürünlerden dolayı, 3a5y.com, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı veya mecra kuruluşu statüsünde değildir.
10.9.3a5y.com’un, sisteminde kayıtlı Bireysel üyelerin isim, adres ve telefon numarası gibi kişisel verilerinin Teklif oluşturulması veya ilgili hizmetin verilmesine yönelik olarak Tedarikçi üyeler ile paylaşılmasından dolayı Bireysel üyeler ve Tedarikçi üyeler arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir. Tedarikçi üyeler ve Bireysel üyeler, işbu sözleşme kapsamındaki hizmetlerin pazarlanması ve yerine getirilmesi için kişisel verilerinin işlenmesine ve işbu sözleşmedeki amaçlara uygun olarak paylaşılmasına muvafakat etmişlerdir.
10.10.Bireysel üye bilgileri 3a5y.com tarafından Tedarikçi üyeler ile hizmetin sağlanması veya Teklif oluşturulması için paylaşılmaktadır. Bu bilgi paylaşımı ile hizmetin sorunsuz sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu bilgilerin Tedarikçi üyeler tarafından Bireysel üye’nin onayı alınmadığı hallerde reklam, pazarlama, kişisel vb. herhangi bir durum veya amaç için kullanılması, üçüncü kişilerle paylaşılması veya devri veya Bireysel üyeler ile Tedarikçi üyeler arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.
10.11.3a5y.com ile Tedarikçi üyeler arasında (a) istihdam, (b) yarı zamanlı istihdam, (c) danışmanlık, (d) yüklenicilik, (e) ortak girişim veya (f) acentelik ilişkisi bulunmamaktadır.

11. Bireysel Üye’nin Yükümlülükleri,
11.1.Bireysel Üye’nin işbu Sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat Bireysel Üye’ye aittir.
11.2.Bireysel Üye, Hizmet Talebi için yalnız bir Teklifi kabul edebilir. Teklifin kabul edilmesi, Hizmet verildiği takdirde Tedarikçi Üye’ye ödeme yapmak için yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma yapıldığı anlamına gelir.
11.2.Bireysel Üye, bir Tedarikçi Üye’nin teklifini kabul ettiğinde, Tedarikçi Üye’ye verilen hizmetler için Teklif’te belirtilen tutarı veya öngörülen Sabit Fiyatı ödeyeceğini kabul eder.
11.3.Bireysel Üye, Tedarikçi Üye ile yaptığı sözleşmede, 3a5y.com’un hiç bir şekilde sözleşmenin tarafı olmadığını ve sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.
11.4.Bireysel Üye, hizmete ilişkin olarak kendisine düşen tüm vergilerden, 3a5y.com’un gelirine bağlı oluşan vergiler hariç olmak üzere sorumludur.
11.5.Bireysel Üye, bazı hizmetlerin Tedarikçi Üye tarafından ifa edilebilmesi için, hizmetin görüleceği veya hizmetin görülmesi için keşif yapılacak yere; Tedarikçi Üye veya personelinin girişine, keşif için ölçü alınmasına veya yerin fotoğraflarının çekilmesine izin vereceğini, bu izin bir başkasına bağlıysa bu izni sağlayacağını kabul eder.
11.6.Bazı hizmetlerin ifa edilebilmesi için resmi makamlardan veya bina yöneticilerinden izin alınması gerekebilir. Veya bazı hizmetler, belirli gün ve saatlere bağlı olarak ifa edilebilir. Bireysel Üye, gerekli izinleri sağlayacağını ve sadece öngörülen gün ve saatler için hizmet alabileceğini kabul eder.

12. 3a5y.com’a Verilen Yetkiler
12.1. 3a5y.com sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Kullanıcılar, Sistemin kullanımına ilişkin olarak 3a5y.com’a herhangi bir kullanım ücreti ödememektedirler, söz konusu nedenle 3a5y.com’dan sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaklardır.
12.2.3a5y.com veya işbirliği yaptığı ödeme kuruluşu güvenlik şüphesi doğuran Tedarikçi Üye ve Bireysel Üye işlemlerinden dolayı ilgili Kullanıcıların kredi kartı ile online ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Söz konusu nedenle 3a5y.com’un Kullanıcılarına veya 3. kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
12.3.3a5y.com, Sistemin kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına sahiptir. 3a5y.com, söz konusu bilgilerle Kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler 3a5y.com’un gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.
12.4.3a5y.com Kullanıcılarına promosyonlar ile yeni hizmet veya projeler veya haberleri e-posta veya push bildirim yolu ile haberdar edebilir.
12.5.Kullanıcılar arasında fikri hakların ihlaline ilişkin herhangi ihtilaf olduğu takdirde 3a5y.com’un, kendisine ibraz edilecek kesinleşmiş ve icra edilebilir bir mahkeme kararına istinaden işlem yapmakla yükümlüdür. Diğer hallerde, 3a5y.com kendi takdirinde olmak üzere işlem yapar.
12.6.Kullanıcılardan Tedarikçi Üye’ye ilişkin olarak gelen yorumlar/değerlendirmeler, 3a5y.com tarafından yapılacak gerekli onay, kontrol ve düzeltme akabinde tüm Kullanıcıların görebileceği şekilde yayınlanır. 3a5y.com’un söz konusu yorumları düzeltme, sıralama ya da yayımlayıp yayımlamama yetkisi vardır. 3a5y.com, önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman Web Sitesi’ni (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.
12.7.Sistemin bütünlüğünü korumak amacıyla, 3a5y.com dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, bazı Kullanıcı’ların ve belirli İnternet Protokolü adreslerindeki Kullanıcıların Web Sitesi’ne erişmelerini engelleyebilir.
12.8.Tedarilçi Üye ve Bireysel Üye, Web Sitesi’ne yüklemiş oldukları içeriklerden 5651 sayılı Yasa’nın 4. Maddesine göre hukuki ve cezai olarak sorumludur. İçeriklerin, 3a5y.com tarafından yayınlanmış olması Tedarikçi Üye ve Bireysel Üye’nin sorumluluğunu kaldırmamaktadır.
12.9.3a5y.com hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli veya ücretsiz yapma hakkını saklı tutar. Bazı hizmetlerin ücretlendirme ve komisyon politikası satın alınan veya sunulan hizmetlerin sayısı, yoğunluğu veya niceliğine göre zaman zaman değişiklik gösterebilir.
12.10.3a5y.com, dilerse Kullanıcıların e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.
12.11.3a5y.com Üyelerin işbu Sözleşmeyi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Web Sitesi’ni kullanmaktan ve Üyelik haklarına erişimden men edebilir, Üye’liği askıya alabilir, geçici veya kalıcı olarak kullanımı durdurabilir.

13. Tüm Kullanıcılara İlişkin Genel Hak Ve Yükümlülükler
13.1. Kullanıcılar, birbirleri arasındaki ilişkilerden tamamen kendileri sorumludur.
13.2.Kullanıcı’lar birbiriyle ya da 3a5y.com çalışanları ile iletişim kurarken, ırkçı, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret söylemi, kişilik haklarına aykırı, hakaret içeren, taciz eden veya tacizi savunan, illegal faaliyetleri öven, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte içerikler kullanamaz. Aksi bir durum Kullanıcı’nın haklarının sona erdirilmesi ve gerektiğinde durumun resmi makamlara bildirilmesini gerektirebilir.
13.2.Tedarikçi Üye veya Bireysei Üye’ler, kendileri veya bir başkası için hizmet almadığı veya sağlamadığı halde, lehte veya aleyhte yorum yazamaz, bir başkasının iş ürünleri, markası, ticari ünvanı ve hizmetleri hakkında haksız rekabet yaratacak şekilde içerik yazamaz.

14. 3a5y.com’un İçeriği (Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği ölçüde),
14.1. 3a5y.com Web Sitesinin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Web Sitesinin ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez.
14.1.3a5y.com, Web Sitesinden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez.

15. Sorumluluk Sınırlamaları,
15.1.Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği sürece, 3a5y.com, Web Sitesi ya da web sitesinin kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, Web Sitesi kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarına ilişkin sorumlu değildir.
15.2. 3a5y.com, Web Sitesi’nin işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan hiçbir veri kaybından sorumlu değildir.
15.3.3a5y.com koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Üye bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
15.4.3a5y.com 3. kişilerin Web Sitesi’nin kullanımı ile ilgili davranışı sonucunda ortaya çıkan, bedensel zarar, duygusal rahatsızlık gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi her türlü zararı ve/veya bir Tedarikçi Üye’nin verdiği hizmetlerden bir Bireysel Üye’ye verilen hizmet karşılığında Tedarikçi Üye’ye ödeme yapmamasından dolayı doğabilecek zararlardan sorumluluk kabul etmez.

16. Telif Politikası
16.1. Web Sitesi’nde sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. 3a5y.com, Web Sitesi içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Kullanıcı’nın kendi resmi ve portföyü hariç olmak üzere, bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlaması yasaktır.
16.2.Bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı 3a5y.com’a aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması, kullanılan yazılımların ve teknolojilerin tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutulması kesinlikle yasaktır.
16.3.3a5y.com’a iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları 3a5y.com’a aittir. 3a5y.com söz konusu yorumlar üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak, yorumları silmek veya tamamen kaldırmak hakkını saklı tutar ve yorumların bazılarını yayımlamayabilir. 3a5y.com, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabına bağlı olan bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.

17. Web Sistesi / Sistem Üzerindeki İçerik;
17.1 Web Sitesi vasıtasıyla yayınlanan, fikir, tavsiye, açıklama, inceleme, teklif veya diğer bilgi ya da içerik, ilgili yazarlara aittir. Bahsi geçen içerikten tamamen söz konusu yazarlar sorumludur. 3a5y.com (i) Web Sitesi üzerindeki herhangi bir bilginin doğruluğu, bütünlüğü veya faydasını garanti etmez veya (ii) Web Sitesi üzerinde gösterilen, herhangi bir şahısça verilmiş fikir, tavsiye veya açıklamanın doğruluğu veya güvenilirliğini kabul, tasdik etmez veya sorumluluk kabul etmez.
17.2. Web Sitesi 3a5y.com kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. 3a5y.com, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.
17.3.3a5y.com, Web Sitesi üzerinde yasadışı veya yasak olacak türden içeriği, Web Sitesi’nden kaldırma ve söz konusu ihlalcilerin üyeliğini sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu hüküm, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki türden içeriği kapsar:
• Irkçılık, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret ve fiziksel zararı teşvik eden içerik gibi, diğer Kullanıcıya açıkça saldırıcı nitelikte olan veya hakaret içeren;
• Diğer Kullanıcıyı taciz eden veya tacizi savunan;
• “Önemsiz posta”, “zincir mektup” veya istenmeyen toplu posta veya “spamming” iletimi içeren;
• Yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz bilgileri teşvik eden;
• İllegal faaliyetleri teşvik eden veya başkası hakkında kötüleyici ifadeler kullanan, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte davranışları teşvik eden;
• Korsan bilgisayar programları veya linklerin verilmesi, üretim esnasında konulmuş kopya korumalı cihazları atlatmaya yönelik bilgi verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyaları verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyalarına bağlantı verilmesi gibi, başka birinin telifli eserinin yasadışı veya yetkisiz kopyalanmasını teşvik eden;
• Yasaklı veya şifre erişimli sayfalar veya saklı sayfa ya da görüntüler içeren (başka bir erişilebilir siteden link olarak verilmeyenler);
• 18 yaşın altındaki bireyleri sömüren cinsel veya şiddet içerikli malzemeler sağlayan veya 18 yaş altındaki bir bireyden kişisel bilgiler talep eden;
• Yasadışı silahların üretimi veya alımı, başka birinin mahremiyetinin ihlal edilmesi veya bilgisayar virüsleri verilmesi veya oluşturulması gibi yasadışı faaliyetler hakkında öğretici bilgiler sağlayan;
• Ticari veya kanun dışı amaçlarla başkalarından şifre veya kişisel tanımlayıcı bilgi talep eden;
• Önceden yazılı onayımız olmadan yarışmalar, çekilişler, takas, reklam ve saadet zinciri gibi ticari faaliyet ve/veya satışlar içeren;
• Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt eden, yayan, kötüye kullanan,
• 3. Şahısların marka ve patent gibi, fikri ve sınai haklarını ihlal eden,
• Haksız ticaret uygulamalarına yer veren ve rekabeti sınırlayan, ve
• Ulusal ve/veya yerel tüketici koruma kanunlarını ihlal eden.

18. Uyuşmazlıkların Çözümü ve Yetkili Mahkeme,
18.1. İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.
18.1.Taraflar, işbu Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul Anadolu Adliyesi ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

19. Bilgilerin Saklanması & Delil Sözleşmesi
19.1. 3a5y.com sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, teklifleri, yorum/değerlendirmeleri vb. en az 1 (bir) yıl boyunca saklanır.
19.2.Taraflar bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda 3a5y.com’un ticari defter ve kayıtları ile 3a5y.com sistemlerinde saklanan verileri her türlü uyuşmazlıkta 6100 Sayılı HMK’nın 193. Maddesi gereği kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

20. Sözleşmenin İhlali ve Feshi,
20.1. Kullanıcıların işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sonucundan 3a5y.com’un ve 3. Kişilerin uğrayacağı her türlü zarardan sorumludur. 3a5y.com Sözleşme’nin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu Sözleşme’den doğan talep haklarına halel gelmeksizin işbu Sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak fesih edebilir.
20.2.Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.

21. Yürürlülük,
Bu Sözleşme Web Sitesi kullanılmaya devam edildiği ve Kullanıcılara 3a5y.com tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.